Rufen Sie uns an (+48) 517 087 487

FAQ

Przygotowaliśmy zestaw pytań, które nasi klienci zadają najczęściej, wraz z precyzyjnymi i zrozumiałymi odpowiedziami, aby ułatwić Ci zapoznanie się z naszą ofertą i technologiami odnawialnych źródeł energii.

jamat fotowoltaika

Nasze odpowiedzi na wasze pytania

Fotowoltaika działa na zasadzie wykorzystania efektu fotowoltaicznego, czyli przemiany energii świetlnej (fotonów) na energię elektryczną w panelach fotowoltaicznych. Te panele wykonane są z półprzewodników, które generują prąd elektryczny pod wpływem promieniowania słonecznego. Gdy światło słoneczne pada na panele, foton pobudza elektrony w półprzewodniku, co tworzy przepływ prądu stałego. Panele mogą być połączone szeregowo, aby sumować napięcie i produkować więcej energii elektrycznej. Następnie falownik przekształca prąd stały na prąd zmienny, który jest zgodny z siecią dystrybucyjną. Dzięki temu procesowi energia słoneczna jest konwertowana na energię elektryczną, którą można wykorzystać do zasilania domów, firm czy innych urządzeń elektrycznych. To jest zasada działania fotowoltaiki, która stanowi podstawę produkcji czystej energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.

Dodatkowo, w systemach fotowoltaicznych istnieje możliwość kompresacji mocy biernej, co pozwala na optymalne zarządzanie wydajnością mocy czynnej i biernej w sieci elektrycznej. Dzięki kompresacji mocy biernej można poprawić stabilność i efektywność działania systemu fotowoltaicznego. Cały ten proces umożliwia konwersję energii słonecznej na energię elektryczną, która może być wykorzystana do zasilania domów, firm czy innych urządzeń elektrycznych, stanowiąc podstawę produkcji czystej energii z promieniowania słonecznego.

Rozliczenie roczne fotowoltaiki, zwłaszcza w kontekście systemu net billing, polega na możliwości sprzedaży nadwyżek wyprodukowanej energii przez właścicieli instalacji fotowoltaicznych (PV) do sieci energetycznej. W ramach tego systemu, energia wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne bielsko biała, która nie zostaje natychmiast zużyta przez właściciela, jest przesyłana do sieci i rozliczana na zasadzie bilansu rocznego.

W praktyce, właściciel instalacji PV otrzymuje kredyty za nadwyżki energii wysłane do sieci w okresie, gdy produkcja przekracza zapotrzebowanie. Te kredyty mogą być wykorzystane w okresach, gdy zapotrzebowanie na energię przewyższa produkcję paneli słonecznych, na przykład wieczorami lub w okresach słabej pogody. W ten sposób, system net billing umożliwia właścicielom instalacji fotowoltaicznych optymalne wykorzystanie wyprodukowanej energii słonecznej, minimalizując koszty zakupu energii elektrycznej z sieci w okresach niedoboru.

Rozliczenie roczne fotowoltaiki opartej na systemie net billing stanowi zachętę do inwestowania w energię odnawialną, poprzez umożliwienie efektywnego wykorzystania energii słonecznej oraz zmniejszenie zależności od konwencjonalnych źródeł energii. W ten sposób, właściciele instalacji PV mogą nie tylko korzystać z czystej i ekologicznej energii słonecznej, ale również realizować oszczędności finansowe dzięki sprzedaży nadwyżek energii do sieci elektrycznej.

 

Falownik fotowoltaiczny pełni kluczową rolę w systemach fotowoltaicznych, przetwarzając prąd zmienny produkowany przez panele fotowoltaiczne bielsko biała na prąd stały, który jest zgodny ze standardami sieci dystrybucyjnej oraz jej wymaganiami dotyczącymi pracy takiego systemu.

Fotowoltaiczny falownik jest niezbędny do konwersji prądu zmiennego na prąd stały, co umożliwia efektywne wykorzystanie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych lub firmach. Dzięki falownikowi, energia elektryczna wyprodukowana przez panele słoneczne może być bezpiecznie przekazywana do sieci, spełniając wszystkie normy i wymagania dotyczące pracy systemu fotowoltaicznego.

Falowniki fotowoltaiczne są zaprojektowane tak, aby zapewnić stabilność pracy instalacji fotowoltaicznej i optymalną wydajność konwersji energii. Działają one niezależnie od warunków atmosferycznych, zapewniając ciągłe dostarczanie energii elektrycznej z energii słonecznej do sieci dystrybucyjnej. Dzięki temu, właściciele instalacji fotowoltaicznych mogą efektywnie wykorzystywać energię słoneczną jako źródło czystej i odnawialnej energii elektrycznej, zgodnie z wymaganiami sieci dystrybucyjnej.

Wpływ fotowoltaiki na za duże napięcie w sieci jest istotnym zagadnieniem, które wynika z instalacji fotowoltaicznych, generujących nadwyżki energii elektrycznej i podnoszących napięcie w celu wprowadzenia jej do sieci dystrybucyjnej. Jednakże zbyt wysokie napięcie w sieci może być spowodowane przeciążeniem układu transformatora i linii zasilających.

Rozwiązaniem tego problemu są urządzenia stabilizujące napięcie, które dostępne są w ofercie Jamat wraz z naszymi falownikami. Te zaawansowane urządzenia mają za zadanie monitorować i regulować napięcie w sieci, zapobiegając jego nadmiernemu wzrostowi spowodowanemu przez instalacje fotowoltaiczne. Dzięki temu systemy fotowoltaiczne mogą funkcjonować efektywnie, przyczyniając się do produkcji energii elektrycznej bez negatywnego wpływu na stabilność i wydajność sieci dystrybucyjnej.

Wprowadzenie urządzeń stabilizujących napięcie do instalacji fotowoltaicznych jest kluczowym krokiem w zapewnieniu zrównoważonego i stabilnego działania systemów fotowoltaicznych, przyczyniając się do poprawy efektywności oraz minimalizacji negatywnych skutków dla infrastruktury sieci elektrycznej.

Określenie czasu zwrotu inwestycji w fotowoltaikę jest istotne dla potencjalnych inwestorów, którzy rozważają instalację paneli słonecznych. Zwroty z inwestycji w fotowoltaikę różnią się w zależności od rodzaju instalacji.

W przypadku fotowoltaiki na firmach, zwrot inwestycji często następuje w ciągu 3-5 lat. Firmy często mają większe zapotrzebowanie na energię elektryczną, co sprawia, że ​​instalacja paneli fotowoltaicznych może znacząco obniżyć ich rachunki za prąd w stosunkowo krótkim czasie.

Natomiast fotowoltaika w domach jednorodzinnych zwykle zwraca się w ciągu 5-7 lat. Czas ten może być nieco dłuższy ze względu na mniejsze zużycie energii w porównaniu do firm, ale nadal jest to atrakcyjny okres zwrotu z uwagi na stabilność i oszczędności, jakie zapewnia instalacja paneli fotowoltaicznych.

Czas zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę bielsko biała jest kluczowym czynnikiem dla decyzji o instalacji paneli słonecznych. Po okresie zwrotu inwestycji, właściciele instalacji fotowoltaicznych mogą cieszyć się oszczędnościami na rachunkach za energię elektryczną przez długie lata, przyczyniając się również do ochrony środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnego źródła energii.

Zaleca się zachowanie odległości 4 metrów od działki przy posadowieniu budowli. Dotyczy to również paneli fotowoltaicznych na gruncie. 4 metry tworzą odpowiednią przestrzeń do dojazdu z każdej strony instalacji. Decydując się na fotowoltaika  Bielsku warto mieć na uwadze możliwości działki.

Producenci zakładają żywotność paneli fotowoltaicznych na poziomie 30 lat, najstarsze instalacje jakie audytowaliśmy były wybudowane w 1992 roku w Niemczech i ich skuteczność, mimo starej technologii ,wciąż utrzymywały się na poziomie 78-83%. W naszej ofercie paneli fotowoltaicznych Bielsko używamy tylko jakościowych produktów, aby zapewnić naszym klientom długotrwałą i bezawaryjną pracę instalacji.

Przez 4 miesiące okresu zimowego instalacja fotowoltaiczna wytwarza tyle energii ile w 2 tygodnie czerwca. Wysokość produkcji może być wyższa w zależności od warunków pogodowych.  Idealnym uzupełnieniem tej luki stanowi turbina wiatrowa, która w zimie ma pik produkcyjny. Zalecanym rozwiązaniem są również magazyny energii, które pozwalają gromadzić nadmiar prądu wyprodukowanego w okresie letnim i wykorzystać go zimą.

Najwięcej energii – nawet do 70% – instalacja fotowoltaiczna będzie produkować w miesiącach letnich, a dokładnie od kwietnia do września. Dysproporcja w produkcji energii z modułów fotowoltaicznych może być duża w zależności od danego miesiąca i pogody. Oferowane przez nas panele fotowoltaiczne Bielsko pozwolą na zmniejszenie rachunków za prąd.

Przy wyborze paneli fotowoltaicznych warto opierać się na aktualnej liście TIER 1. Eksperci firmy Jamat służą pomocą w doborze najlepszych rozwiązań. Pracujemy z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych od sprawdzonych producentów.

Koszty na instalację fotowoltaiczną można odliczyć od podatku jeżeli zakończyłeś inwestycję w ciągu 3 kolejnych lat od końca roku podatkowego, w którym pojawił się pierwszy wydatek. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 000 zł. Korzystając z naszej usługi fotowoltaiki w Bielsku pomożemy Ci złożyć odpowiednie dokumenty.

Magazyny energii zbierają nadwyżkę produkcji z paneli fotowoltaicznych lub turbin wiatrowych, oddając je w czasie kiedy nie ma produkcji, bądź ładują się w niższej taryfie a oddają w droższej – wszystko zależy od wyboru algorytmu pracy magazynu.

Dobór magazynu odbywa się poprzez wywiad, czy magazyn ma służyć celą auto konsumpcji czy zasilaniu awaryjnemu budynku, na jaki czas i jakie cele ma spełniać. Uniwersalna pojemność magazynu w budynkach jednorodzinnych to 10 kwh 

Montaż magazynu energii wymaga jedynie zgłoszenia go do sieci dystrybucyjnej. Korzystając z naszej oferty masz pewność, że nasi eksperci służą pomocą i radę w dopełnieniu formalności.

Magazyn energii najlepiej postawić w miejscu ogrzewanym, do którego dzieci nie mają dostępu- kotłownia lub garaż. Aby zapewnić optymalną prace. 

Magazyny energii zarówno wysoko napięciowe tak i niskonapięciowe są w pełni bezpieczne poprzez zabezpieczenie systemem BMS. Regularny serwis to również ważny czynnik, aby instalacja działała wydajnie i bezpiecznie. 

Pompy ciepła działają dzięki wytwarzaniu obiegu ciepła pomiędzy obszarami, w których panują różne temperatury. Pobierają one ciepło z powietrza lub gruntu i przenoszą je do domowej instalacji grzewczej – na przykład grzejników lub systemu ogrzewania w podłodze. W naszej ofercie montażu pomp ciepła w Bielsku i okolicach specjalizujemy się w pompach powietrze-powietrze i woda-powietrze. 

Maksymalna temperatura, do jakiej można podgrzać wodę za pomocą pompy ciepła, zależy od modelu i producenta. Większość pomp ciepła dostarczanych na rynek ma maksymalną temperaturę wyjściową wynoszącą około 55°C. Jednak niektóre modele mogą dostarczyć wyższe temperatury, nawet do 65°C.

Jednostkę wewnętrzną oraz szafę hydrauliczną montuje się w kotłowni, a agregat od zewnętrznej ściany elewacji. Nasze usługi w zakresie pomp ciepła Bielsko, zaczynamy od szczegółowego audytu, który wskaże najkorzystniejsze warunki i parametry dla instalacji.

Szacunkowa pompa ciepła powietrze – woda w nowo wybudowanym budynku 100m2 to około 6kw.

Współczynnik COP pompy ciepła można wyliczyć na podstawie prostego przykładu: jeżeli w danym momencie pompa ciepła pobiera energię elektryczną z sieci o mocy 4 kW i przy tej wysokości poboru produkcja energii cieplnej wynosi 12 kW, to współczynnik COP wynosi 3 (12 kW/3 kW).

Przydomowa turbina wiatrowa jest w pełni bezpieczna, posiada wymagane zabezpieczenia w razie zbyt mocnych porywów wiatru w formie hamulca.

Turbina wiatrowa poprzez ruch mechaniczny generują prąd na turbinie, podając go do falownika przewodami poprowadzonymi pomiędzy turbiną a tym też falownikiem.

Produkcja prądu z przydomowej turbiny wiatrowej jest zależna od strefy wiatrowej w jakiej się znajdujemy oraz infrastruktury otaczającej, dla przykładu turbiny w okolicach Bielska Białej przy korzystnej infrastrukturze generują z turbiny 5 kw 8500 kwh/ rok.

Głośność przydomowej turbiny wiatrowej w pomiarach laboratoryjnych przy wietrze 40 km/h wynosi około 62 db. W rzeczywistej sytuacji stojąc pod masztem, głośność wiatru zagłusza odgłosy pracy turbiny. Dlatego też uważa się, że przydomowe turbiny wiatrowe są niesłyszalne.

Należy pamiętać, że jest to element, który wymaga największej ilości czasu na przemyślenie sposobu użytkowania domu- gdzie chcemy gniazda, czy potrzebujemy systemy inteligentne, czy będziemy planować w przyszłości altanę, wiatę aby przygotować przepusty, czy ilość gniazdek nad blatem w kuchni jest wystarczająca i wiele wiele innych, w czym powinni pomóc audytorzy na miejscu. Nasi fachowcy dobierają indywidualne rozwiązania i pomagają w planowaniu instalacji elektrycznych, aby zapewnić komfort użytkowania. 

Jeżeli chodzi o wybór aparatury instalacji elektrycznej, zalecamy opierać się na sprawdzonych producentach. Np. ograniczniki przepięć DEHN, rozłączniki oraz bezpieczniki HAGER, LEGRAND etc. Korzystając z naszych ekip, masz pewność fachowej wiedzy i jakościowych materiałów.

Prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja, potwierdzona pomiarami i protokołami nie ma prawa się zapalić.

Wykonanie przedmiaru robót budowlanych należy zlecić specjaliście wykwalifikowanemu ku takim pracą. Przedmiar robót budowlanych powinien być wykonany na specjalnych płatnych programach, zaakceptowany przez odpowiednie uprawnione osoby.

Aby znaleźć sprawdzoną ekipę fachowców należy poznać referencje. Jeśli jest taka możliwość to porozmawiać z inwestorem, który podjął współpracę z danym wykonawcą, zabezpieczyć pracę umowami. To co ułatwia cały proces to firmy zajmujące się kompleksowo np. murami i dachem oraz kompleksowo instalacjami wewnętrznymi. Nasza firma zajmuje się kompleksową obsługą inwestycji pod kątem instalatorskim na terenie Bielska-Białej i okolic.

DLA DOMU

Sprawdź naszą ofertę odnawialnych źródeł energii

Zastanawiasz się, jakie korzyści mogą przynieść instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, czy przydomowe turbiny wiatrowe w Twoim domu? Zapoznaj się z naszą ofertą i znajdź rozwiązanie dla siebie.

Oferta dla domu
przydomowe turbiny wiatrowe instalacja